خانه / آموزشی / مدیریت بیمارستانی / وضعیت تخت های بیمارستانی در ایران

وضعیت تخت های بیمارستانی در ایران

دکتر محمد آقاجانی معاون وزیر بهداشت

متاسفانه در طی چند دهه اخیر سرمایه گذاری عمده ای در حوزه سلامت کشور اتفاق نیفتاده و همین مسئله سبب گردیده تا کمبودهایی در این حوزه دیده شود.

کمبود تخت بیمارستانی یکی از چالش های اساسی در حوزه سلامت کشور است. آنچه مسلم است، اینکه وضعیت خوبی در تامین تخت های بیمارستانی نداریم. و این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد، کشورهای منطقه وضعیت بهتری از ما دارند.

در حال حاضر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت ۱.۵ تخت بیمارستانی در کشور داریم، گفت: این عدد در ژاپن ۱۳.۵، کره جنوبی ۱۰.۵، اروپا ۷.۵، ترکیه ۲.۷ و در اکثر کشورهای منطقه، بیش از تعداد تخت های بیمارستانی در کشورماست.

عدد ۱.۵ تخت به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت شامل بیمارستان های دولتی و غیردولتی می شود. اگر بتوانیم شاخص تخت بیمارستانی را به حدود ۲.۷ به ازای ۱۰۰۰ نفر جمعیت برسانیم، آن وقت خواهیم توانست وضعیت نسبتا مطلوبی در توسعه بیمارستانی کشور داشته باشیم.

این مطالب را نیز ببینید!

نشست تخصصی؛ کاربرد هوش مصنوعی در ارتقاء سلامت

برنامه ای از زیرگروه سلامت الکترونیک گروه علوم پیراپزشکی فرهنگستان علوم پزشکی نشسست حضوری(مجازی) skyroom.online/ch/farhangestan/ams1