خانه / اخبار / بهداشتی درمانی / دستور العمل بی خطرسازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده

دستور العمل بی خطرسازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده

دستورالعمل نحوه تکمیل و ارایه اظهارنامه

بی خطرسازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده

مقدمه بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها “مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری ها و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها ودهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولیدکننده خواهد بود. در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری ها خواهد بود.” با توجه به ماده ۷ قانون مدیریت پسماند و “ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته” بیمارستان ها باید در مبدا تولید پسماندهای عفونی و تیز و برنده را بی خطر نمایند.

دستور العمل نحوه تکمیل و ارایه اظهارنامه بی خطرسازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده

  دانلود فایل : PASMAND OFONI.pdf ( 355KB )

www.behdasht.gov.ir

این مطالب را نیز ببینید!

همایش سلامت، حکمت و حکمرانی

سومین همایش بین المللی سلامت، حکمت و حکمرانی The Third International conference on health, Wisdom & ...