خانه / پژوهشی / چگونه “ ضریب تاثیر” یک مجله را پیدا کنم؟

چگونه “ ضریب تاثیر” یک مجله را پیدا کنم؟

ضریب تاثیر چیست ؟ و چگونه ضریب تاثیر یک مجله را پیدا کنم؟

اولین بار در سال ۱۹۹۵ توسط یوجین گارفیلد  بنیان‌گذار موسسه ISI مطرح شد.

تعریف: ضریب یا عامل تاثیر و نیز شاخص اثرگذاری یک مجله در حوزه تخصصی خود.

فقط درمورد نشریات نمایه‌شده در بانک اطلاعاتی Web of Science و توسط موسسه  ( ISI پیشین ) محاسبه و منتشر می‌شود. به‌این ترتیب فقط مجلات ISI دارای Impact Factor واقعی هستند.

Impact Factor یک مجله در یک سال مشخص، از تقسیم تعداد مقالات ارجاع‌کننده (استنادات) به مقالات منتشرشده آن مجله در دو سال قبل از آن، برکل مقالات منتشر شده در آن مجله در همان دوره زمانی دوساله به دست می‌آید.

مثال : فرمول تعیین IF مجله A در سال ۲۰۱۰ :

مجموع تعداد استنادات (ارجاعات) به مقالات نشرشده مجله A در سال  ۲۰۰۹  و  ۲۰۰۸

تعداد مقالات منتشر شده مجله A در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹

این مطالب را نیز ببینید!

شاخص های پریودنتال و مارکرهای سرمی در انفارکتوس حاد میوکارد

فرنا سیار، امیرحسین فرهمند*، مهسا سلیمانی، مژگان آقا محمدی، مریم علی محمدزاده. بررسی شاخصهای پریودنتال ...