خانه / اخبار / بهداشتی درمانی / انتخاب مدیریت پایگاه تخصصی مدیریت سیستم های بهداشتی و درمانی

انتخاب مدیریت پایگاه تخصصی مدیریت سیستم های بهداشتی و درمانی

در دوازدهمین جلسه ی شورای راهبردی پایگاه تخصصی مدیریت سیستم های بهداشتی و درمانی، دکترخلیل علی محمدزاده عضو هیات علمی دانشگاه، رسما به عنوان مدیریت این پایگاه تخصصی و مدیریتی انتخاب و معرفی شد. در این جلسه گسترش همکاری های پژوهشی با مراکز غیر دولتی فعال در زمینه ها ی مدیریت بهداشت و درمان مورد تاکید قرار گرفت. این پایگاه علمی هم اکنون بیش از ۱۳۵۰ عضو مرتبط و فعال دارد. این پایگاه به آدرس http://hcsm.ir در دسترس عموم دانشجویان و اساتید رشته ی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و سایر رشته های مرتبط و مدیریت دانشگاهی می باشد.

این مطالب را نیز ببینید!

این مقاله پزودی منتشر می شود؛ آموزش دانشجویان علوم پزشکی در زمان پاندمی کرونا: مقاله مروری

– رحیمی مهدیه، شفیعی شادی، علی محمدزاده خلیل*. آموزش دانشجویان علوم پزشکی در زمان پاندمی ...