خانه / پاسخگویی به دانشجویان / نمونه ی پروپوزال در مدیریت نظام سلامت + pdf

نمونه ی پروپوزال در مدیریت نظام سلامت + pdf

عنوان تحقیق به فارسی:

عوامل مرتبط با شکست درمان سل در استراتژی  DOTS  و ارائه راهکارهای مدیریتی در شهرستان های گرگان و آق قلا در سال ۱۳۹۱

عنوان به زبان انگلیسی :
Factors associated with tuberculosis treatment failure in DOTS strategy and Presentation ofManagement strategies in Gorgan and Aghghala in 2012

نام و نام خانوادگی پژوهشگر: درسا مقصودلو

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

نیمسال ورودی: اول  /   سال ورود: ۹۱ /۱۳۹۰

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:  دکتر خلیل علی محمدزاده

نام و نام خانوادگی استاد مشاور:  دکتر عباسعلی قیومی

 

این مطالب را نیز ببینید!

خلاصه ای از کنفرانس مدیریت تحول در نظام سلامت

خلاصه ای از کنفرانس “مدیریت تحول در نظام سلامت” تهران؛ فرهنگستان علوم پزشکی، سالن مجمع ...