خانه / آموزشی / اصول و مبانی مدیریت / چهار شایستگی مدیران موفق

چهار شایستگی مدیران موفق

چهار شایستگی ( و یا مهارت ) در مدیران موفق تاکید شده است

 

 ( دهه ی ۱۹۷۰ ، رابرت . ال . کاتز و دیگران ) :

 

 
—شایستگی ادراکی( Conceptual Competencies ) :
 
مربوط به توانایی ذهنی فرد در هماهنگ کردن همه فعالیت ها و منافع سازمان .
 
—شایستگی های انسانی(Human Competencies ) :
 
 

 توانایی مدیر و کارگران با افراد ، شناخت آنها و انگیزه دادن به آنها .

 

 
—شایستگی های فنی( Technical Competencies) :
 
 

استفاده فرد از ابزار شیوه کار و فنون لازم  در یک زمینه تخصصی .

 

 
—شایستگی های سیاسی( Political Competencies) :
 
توانایی فرد در بالا بردن قدرت خود ، ایجاد پایگاه قدرت و ایجاد ارتباط درست .
 
 
—سوال: کدام یک از مهارت ها برای مدیران عالی بیشتر نیاز است؟ مهارت ادراکی
 
                                                                                                                                                                                                                                              دکترخلیل علی محمدزاده
 

 

 

 

این مطالب را نیز ببینید!

مقاله پابمد و اسکوپوس؛ Talent management + معرفی ژورنال؛ Journal of Medicine and Life

J Med Life. ۲۰۲۲ Aug; 15(8): 1018–۱۰۲۴. doi: ۱۰٫۲۵۱۲۲/jml-2017-0066 – Hadi Chelan S, Alimohammadzadeh KH*, Maher A.The ...