خانه / Tag Archives: #کنفرانس _مدیریت_سلامت_الکترونیک #فرهنگستان_علوم_پزشکی_جمهوري_اسلامي_ايران #مدیریت_خدمات_بهداشتی_و_درمانی #جامعه_پزشکی #تحول_مدیریتی #دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده

Tag Archives: #کنفرانس _مدیریت_سلامت_الکترونیک #فرهنگستان_علوم_پزشکی_جمهوري_اسلامي_ايران #مدیریت_خدمات_بهداشتی_و_درمانی #جامعه_پزشکی #تحول_مدیریتی #دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده

برگزاری کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک(۱۳ آذرماه ۱۴۰۲، فرهنگستان علوم پزشکی)

کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک دکتر خلیل علی محمدزاده دبیرعلمی کنفرانس مدیریت سلامت الکترونیک از برگزاری این کنفرانس با شرکت گروه های مختلف جامعه پزشکی در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: موضوعات مختلفی در سلامت الکترونیک برای این کنفرانس در نظر گرفته شده است، تا شاید ...

ادامه مطلب »