خانه / Tag Archives: #کتاب_صوتی_و_متنی_بو_کا_پو #پیشرفت #تغییر #موانع #ترس #شکست #دشواری #دشواری #ناشناخته_ها #ریسک_محاسبه_شده #دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده

Tag Archives: #کتاب_صوتی_و_متنی_بو_کا_پو #پیشرفت #تغییر #موانع #ترس #شکست #دشواری #دشواری #ناشناخته_ها #ریسک_محاسبه_شده #دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده

چرا تغییر؟!

یادداشت های روزانه(۶۵) چرا تغییر؟! پیشرفت، اغلب در گرو تغییر است. تغییر کردن برای خیلی ها دشوار است. افراد زیادی از تغییر می ترسند، لذا هرگز دوست ندارند از وضعیت موجود و فعلی خود، خارج شوند. شما چطور! از تغییر می ترسید؟ راستی؛ ترس از تغییر، از کجا نشات می ...

ادامه مطلب »