خانه / Tag Archives: #کار_تیمی #تیم_موفق #کیفیت #عملکرد #فرهنگ #پیشرفت #تحول #سبک_زندگی #دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده

Tag Archives: #کار_تیمی #تیم_موفق #کیفیت #عملکرد #فرهنگ #پیشرفت #تحول #سبک_زندگی #دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده

قدرت و هنر کار تیمی

یادداشت های روزانه(۸۲) قدرت و هنر کار تیمی کار تیمی نسبت به کار فردی، مزیت های فراوانی دارد. افراد هر چه قوی و توانا هم باشند، کیفیت و عملکرد آنها در مقایسه با کار یک تیم قوی و منسجم، در سطح پایین تری قرار دارد. بارها این ضرب المثل را ...

ادامه مطلب »