خانه / Tag Archives: #پنج_قانون_مهم #قانون_مورفی #قانون_کیدلین #قانون_گیلبرت #قانون_والسون #قانون_فالکلند

Tag Archives: #پنج_قانون_مهم #قانون_مورفی #قانون_کیدلین #قانون_گیلبرت #قانون_والسون #قانون_فالکلند

پنج قانون مهم؟!

یادداشت های روزانه(۶۷) پنج قانون مهم؟! این ۵ قانون مهم دنیا را به خاطر بسپارید و برای استفاده از آنها مهارت پیدا کنید. یک؛ قانون مورفی(Murphy’s Law) از هر چیزی بیشتر بترسید، احتمال اینکه همان سرتان بیآید، افزایش می یابد. دو؛ قانون کیدلین (Kidlin’s Law) اگر مشکل خود را بطور ...

ادامه مطلب »