خانه / Tag Archives: #نپال #فرودگاه #هواپیما #مسافر #ترکیدن_لاستیک_هواپیما #فضای_مجازی #شبکه_های_اجتماعی #با_حقیقت_زندگی_کنیم. #دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده

Tag Archives: #نپال #فرودگاه #هواپیما #مسافر #ترکیدن_لاستیک_هواپیما #فضای_مجازی #شبکه_های_اجتماعی #با_حقیقت_زندگی_کنیم. #دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده

گهی پشت به زین و گهی زین به پشت

یادداشت های روزانه(۶۵) گهی پشت به زین و گهی زین به پشت لاستیک این هواپیما به هنگام فرود در فرودگاه نپال ترکید. برای خالی کردن باند فرودگاه جهت فرود سایر هواپیماها، مسافران دست به کار شدند. متاسفانه در برخی شبکه های اجتماعی، این صحنه ی هل دادن هواپیما به پرواز ...

ادامه مطلب »