خانه / Tag Archives: #نرخ_باوری_کل #ایران #کم_فرزندی #آینده_هولناک_سالمندی #حد_جایگزینی #مرکز_تحقیقات_سیاست_گذاری_اقتصاد_سلامت #دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده

Tag Archives: #نرخ_باوری_کل #ایران #کم_فرزندی #آینده_هولناک_سالمندی #حد_جایگزینی #مرکز_تحقیقات_سیاست_گذاری_اقتصاد_سلامت #دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده

برای ایران قوی به ایران جوان نیاز داریم

دکترخلیل علی محمدزاده در برنامه به خانه برمی گردیم شبکه پنج تلویزیون برای ایران قوی به ایران جوان نیاز داریم ۲۸ اردیبهشت به برنامه به خانه برگزدیم دعوت بودم، آقای دکتر نظری و خانم مومن زاده یک سوال پرسیدند و گفت و گو را به بنده سپردند. در این برنامه ...

ادامه مطلب »