خانه / Tag Archives: #مدیریت_زمان #برنامه_ریزی #نقشه_ذهنی #بهره_وری #مدیریت_استرس #تقسیم_کار #خود_سازمان_دهی #اهداف_زندگی #اهداف_شخصی #کارها_را_به_دقایق_واپسین_نسپاریم. #دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده

Tag Archives: #مدیریت_زمان #برنامه_ریزی #نقشه_ذهنی #بهره_وری #مدیریت_استرس #تقسیم_کار #خود_سازمان_دهی #اهداف_زندگی #اهداف_شخصی #کارها_را_به_دقایق_واپسین_نسپاریم. #دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده

مدیریت زمان

یادداشتهای روزانه(۹۰) مدیریت زمان زمان را نمی شود نگه داشت و یا ذخیره کرد، باید آن را مدیریت نمود. مدیریت زمان یعنی برنامه ریزی برای استفاده بهتر از دقایق روز از طریق تقسیم مناسب زمان بین کارها! مدیریت زمان یعنی هوشمندانه کار کردن برای ازدیاد بهره وری مدیریت موثر زمان ...

ادامه مطلب »