خانه / Tag Archives: #شهید_علی_چیت_سازیان #سیم_خاردار_دشمن #سیم_خاردار_نفس

Tag Archives: #شهید_علی_چیت_سازیان #سیم_خاردار_دشمن #سیم_خاردار_نفس

جهان گذران

یادداشت های روزانه(۶۱) جهان گذران حافظ شیرین سخن چنین سروده است: گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس من و همصحبتی اهل ریا دورم باد از گرانان جهان رطل گران ما را بس قصر فردوس به پاداش عمل می‌بخشند ما که ...

ادامه مطلب »