خانه / Tag Archives: سیب سرخ

Tag Archives: سیب سرخ

سیب سرخ

یادداشت های روزانه(۷۹) سیب سرخ میوه که رسید، می افتد و انسان به کمال رسیده هم شهید می شود. شهید عزیز ما از شام مرگ می هراسید و سال ها در انتظار و طلب صبح شهادت بود. او آن شب در سوریه مانند شهید مهدی(باکری) نوشت؛ خدایا مرا پاکیزه بپذیر ...

ادامه مطلب »