خانه / Tag Archives: دکتر مریم علی محمدزاده

Tag Archives: دکتر مریم علی محمدزاده

شاخص های پریودنتال و مارکرهای سرمی در انفارکتوس حاد میوکارد

فرنا سیار، امیرحسین فرهمند*، مهسا سلیمانی، مژگان آقا محمدی، مریم علی محمدزاده. بررسی شاخصهای پریودنتال و مارکرهای سرمی در ارتباط با مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد، مجله علمی – پژوهشی سازمان نظام پزشکی دوره ۳۷ – شمـــاره ۳ – پاییـــــز ۱۳۹۸، ص ۱۶۱ – ۱۵۶ بررسی شاخصهای پریودنتال و مارکرهای ...

ادامه مطلب »