خانه / Tag Archives: #حافظ #لب_جوی #گذر_عمر #جهان_گذران #نعمت_های_الهی #اهداف_واقعی #مرگ_حق_است #زندگی_فانی_است. #با_حقیقت_زندگی_کنیم #دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده

Tag Archives: #حافظ #لب_جوی #گذر_عمر #جهان_گذران #نعمت_های_الهی #اهداف_واقعی #مرگ_حق_است #زندگی_فانی_است. #با_حقیقت_زندگی_کنیم #دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده

جهان گذران

یادداشت های روزانه(۶۱) جهان گذران حافظ شیرین سخن چنین سروده است: گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس من و همصحبتی اهل ریا دورم باد از گرانان جهان رطل گران ما را بس قصر فردوس به پاداش عمل می‌بخشند ما که ...

ادامه مطلب »