خانه / Tag Archives: تدوین و نگارش پایان نامه

Tag Archives: تدوین و نگارش پایان نامه

نگاهی سریع به ساختار کلی و محتوای فصل چهارم و پنجم پایان نامه

نگاهی سریع به  فصل چهارم و پنجم پایان نامه به شرح زیر نگارش می شود: دکترخلیل علی محمدزاده  الف) ساختار و محتوای فصل چهارم پایان نامه؛ بر اساس نوع پژوهش و همچنین متغیرهای موجود در عنوان، تعداد فصول چهارم تا ما فبل آخر پایان نامه تعیین می شود. اگر نوع ...

ادامه مطلب »

نگاهی سریع به ساختار کلی و محتوای سه فصل اول پایان نامه

نگاهی سریع به ساختار کلی و محتوای سه فصل اول پایان نامه به شرح زیر است. دکترخلیل علی محمدزاده الف) فصل اول پایان نامه : عنوان این فصل “معرفی پژوهش” است. محتوای فصل یک ممکن است در برخی از دانشگاه ها تفاوت هایی داشته باشد. اما معمولاً محتوای فصل یک ...

ادامه مطلب »