خانه / Tag Archives: تحلیل سیاست   ماندگاری   پزشکان   مناطق محروم

Tag Archives: تحلیل سیاست   ماندگاری   پزشکان   مناطق محروم

مقاله پژوهشی؛ تحلیل  ماندگاری پزشکان در مناطق محزوم جمهوری اسلامی ایزان

– داوری فرشته, علی‌محمدزاده خلیل*، سجادی حانیه سادات , احسانی چیمه الهام. تحلیل  ماندگاری پزشکان در مناطق محزوم جمهوری اسلامی ایزان، مجــــله علـــوم پزشکی صدرا . ۱۴۰۱; ۱۰ (۲)، ص ۱۷۴ – ۱۵۹   Corresponding Author: Alimohammadzadeh Kh. M.D., Ph.D., Associate professor, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Health Economics ...

ادامه مطلب »