خانه / Tag Archives: #ایران #واکسن #دوز_سوم #اپیدمی #کووید_۱۹ #او_میکرون #پیک_ششم #استراتژی #واکسیناسیون #عوارض_واکسن #رفتار_بهداشتی #پروتکل_های_بهداشتی #دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده

Tag Archives: #ایران #واکسن #دوز_سوم #اپیدمی #کووید_۱۹ #او_میکرون #پیک_ششم #استراتژی #واکسیناسیون #عوارض_واکسن #رفتار_بهداشتی #پروتکل_های_بهداشتی #دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده

صدای پای اومیکرون؛ دوز سوم چه واکسنی بزنیم؟

یادداشت های روزانه(۶۹) دوز سوم چه واکسنی بزنیم؟ هنوز هم بهترین استراتژی برای مقابله با کووید-۱۹، واکسیناسیون و افزایش پوشش ایمنی در جامعه است. به ویژه آنکه ورود سویه جدید اومیکرون به کشور تایید شده و ویروس جهش یافته جدیدی از افریقای جنوبی، در برخی نقاط جهان گزارش گردیده است. ...

ادامه مطلب »