خانه / Tag Archives: اندیشکده ها

Tag Archives: اندیشکده ها

شرح اندیشکده های مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

اندیشکده ها شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تأسیس ۲۸ اندیشکده را به تصویب رسانده است. عناوین این اندیشکده‌ها در سه حوزه مبانی، ارکان و عرصه‌های زندگی به شرح ذیل است: الف- مبانی: ۱-     اندیشکده مبانی ۲-     اندیشکده سنت‌های الهی ۳-     اندیشکده فقه و حقوق اسلامی ب- ارکان: ...

ادامه مطلب »