خانه / Tag Archives: اندازه گیري عملكرد سیستم PHC

Tag Archives: اندازه گیري عملكرد سیستم PHC

مقاله پژوهشی جدید؛کاربست مدل فرایندی پایش عملکرد مراقبتهای اولیه بهداشتی

شراهی چزاهی ناهید، علی محمدزاده خلیل*، نظری جواد، علیمحمدی علی، اسماعیلی عباس. کاربست مدل فرایندی پایش عملکرد مراقبتهای اولیه بهداشتی، مجله فرهنگ و ارتقای سلامت، دوره ۷(۱)، بهار۱۴۰۲ کاربست مدل فرایندی پایش عملکرد مراقبت‌های اولیه بهداشتی  ناهید چزانی شراهی، خلیل علی محمدزاده*، جواد نظری، علی علیمحمدی، عباس اسماعیلی چکیده (۱ مشاهده)   |   متن کامل (PDF) (۱ ...

ادامه مطلب »