خانه / Tag Archives: انتقاد پذیری

Tag Archives: انتقاد پذیری

انتقاد پذیری مدیر به مجموعه عزت نفس می بخشد

دکترخلیل علی محمدزاده عضو هیئت علمی دانشگاه از جمله لوازم مدیریت، به سعه صدر و انتقاد پذیری اشاره و گفت: در چنین فضایی همکاری ها شکل می گیرند، مجموعه عزت نفس و قوام پیدا می کند و کارها مقبولیت اجتماعی بیشتری می یابند. وی با اظهار این مطلب که مدیر ...

ادامه مطلب »