خانه / Tag Archives: #افزایش_ظرفیت_پزشکی #تخصص_های_پزشکی #دانشگاه_های_علوم_پزشکی #وزارت_بهداشت #شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی #سالمندی #عدالت #توزیع_پزشک #دکتر_عاملی #دبیر_شورای_عالی__انقلاب_فرهنگی #دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده

Tag Archives: #افزایش_ظرفیت_پزشکی #تخصص_های_پزشکی #دانشگاه_های_علوم_پزشکی #وزارت_بهداشت #شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی #سالمندی #عدالت #توزیع_پزشک #دکتر_عاملی #دبیر_شورای_عالی__انقلاب_فرهنگی #دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده

افزایش ظرفیت رشته های پزشکی و تخصص های وابسته

یادداشت های روزانه(۶۴) افزایش ظرفیت رشته های پزشکی و تخصص های وابسته اینروزها بحث افزایش ظرفیت رشته پزشکی و تخصص های مربوط به آن در سازمان های تخصصی و نیز ستادها و شوراهای تصمیم گیری مطرح است. آنچه به طور مشخص به عنوان پیشنهاد طرح شده است؛ افزایش حداقل ۳۰۰۰ ...

ادامه مطلب »