خانه / Tag Archives: #اضافه_بار_انتخاب #تصمیم #آرامش #هدف #ارزش #دور_نما #موفقیت #انرژی #امور_مهم #سبک_زندگی #دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده

Tag Archives: #اضافه_بار_انتخاب #تصمیم #آرامش #هدف #ارزش #دور_نما #موفقیت #انرژی #امور_مهم #سبک_زندگی #دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده

معضلی به نام اضافه بار انتخاب!

یادداشت های روزانه(۸۱) معضلی به نام اضافه بار انتخاب! داشتن انتخاب های فراوان در زندگی در اکثر مواقع خوب نیستند و حتی ممکن است با آزادی انسان در تزاحم باشد. فرض کنید در مورد خیلی چیزهای روزمره، همواره چندین انتخاب پیش روی ما باشد، در آن صورت تصدیق می فرمایید ...

ادامه مطلب »