خانه / Tag Archives: ارائه مراقبت‌های بهداشتی، برنامه‌ریزی بهداشتی، تضاد منافع، سیاست بهداشت

Tag Archives: ارائه مراقبت‌های بهداشتی، برنامه‌ریزی بهداشتی، تضاد منافع، سیاست بهداشت

مقاله مروری: تعارض منافع در نظام سلامت ایران با تأکید بر مناصب حاکمیتی مدیریتی

تعارض منافع در نظام سلامت ایران با تأکید بر مناصب حاکمیتی مدیریتی ایمان غفاری، خلیل علی محمدزاده* گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال Ghafari I, Alimohammadzadeh Kh. Conflict of Interests in Iran’s Health System with an Emphasis on Managerial Positions. Iran J Cult Health Promot ...

ادامه مطلب »