خانه / Tag Archives: آزمون میان ترم اقتصاد بهداشت و درمانX اندازه گیری میزان عدالت در نظام سلامت ایرانX طرح تحول در نظام سلامت ایرانX عدالت افقیX عدالت عمودی

Tag Archives: آزمون میان ترم اقتصاد بهداشت و درمانX اندازه گیری میزان عدالت در نظام سلامت ایرانX طرح تحول در نظام سلامت ایرانX عدالت افقیX عدالت عمودی

آزمون میان ترم اقتصاد بهداشت و درمان شروع شد + سوالات

سوالات آزمون میان ترم اقتصاد بهداشت و درمان یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۳ / ساعت ۱۸   تذکر۱: با توجه به اینکه سوالات جواب مشخص و مفهومی دارد. از کپی کردن پاسخ ها از متون خودداری و به سه سوال اول در یک خط و به سوال آخر در سه ...

ادامه مطلب »