خانه / کارهای دانشجویی

کارهای دانشجویی

آدرس دهی سه نفره(دانشجو، استاد راهنما و استاد مشاور)

توجه: در مثال زیر فرض بر این است که نفر اول دانشجوی دکتری است. استاد راهنما و نویسنده مسئول دکترخلیل علی محمدزاده است که یک آدرس دارد. استاد راهنمای دوم دکتر سید مجتبی خسینی است.  مریم فرخ۱، خلیل علی محمد زاده۲ *، سید مجتبی حسینی۳  ۱ دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت ...

ادامه مطلب »

کارنامه عملکردی دانشجویان دکترای تخصصی

 I.A.U – T.N.B 94 نرگس اسدی جنتی تعاریف شما از واژه ها را دریافت کردم(۲۵ بهمن ۹۴)/ تکلیف کلاسی عناوین مقالات انتخابی شما به شرح زیر دریافت شد(۴ اسفند ۹۴ )/ دستور کلاسی – مشکلات نظام بیمه درمانی ایران و ضرورت اجرای رویکرد اصلاحی – تساوی در بخش سلامت بر ...

ادامه مطلب »