خانه / Tag Archives: #سلام_دنیا #شبکه_سلامت #نرخ_باروری #ایران_مقتدر #سبک_زندگی #پیشرفت #خانواده #سیاست #برنامه #قانون #فرهنگ #اجرا #رشد_جمعیت #سالمندی #ایران_جوان #دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده

Tag Archives: #سلام_دنیا #شبکه_سلامت #نرخ_باروری #ایران_مقتدر #سبک_زندگی #پیشرفت #خانواده #سیاست #برنامه #قانون #فرهنگ #اجرا #رشد_جمعیت #سالمندی #ایران_جوان #دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده

پیری جمعیت

یادداشت های روزانه(۷۲) پیری جمعیت چند وقت پیش، برنامه “سلام دنیا” شبکه سلامت، گفت و گویی با اینجانب ترتیب داد که بخش های مختلفی داشت، ۲۰ آذر ماه بخشی از آن تدوین و پخش گردیده است. در قسمتی از این بحث که پیرامون سبک زندگی و پیری جمعیت بود، مفاهیمی ...

ادامه مطلب »