آخرین نوشته ها
خانه / پژوهشی / بانک مقالات / نحوه آدرس دهی به مقاله به چهار روش مختلف ؛ MLA ،APA ،HARVARD و VANCOUVER

نحوه آدرس دهی به مقاله به چهار روش مختلف ؛ MLA ،APA ،HARVARD و VANCOUVER

آدرس دهی یک مقاله به چهار روش مختلف؛

دکتر خلیل علی محمدزاده

الف) APA

نیازی‌پور وحید, علی‌محمدزاده خلیل, حسینی سید مجتبی. (۱۳۹۹). ارزیابی هزینه-اثربخشی اجرای برنامه ملی غربالگری بیماری فنیل کتونوری نوزادان در استان همدان. حسابداری سلامت, ۹(۲), ۱۵۶-۱۷۱٫  doi: 10.30476/jha.2021.68047.1197

ب) HARVARD

نیازی‌پور وحید, علی‌محمدزاده خلیل, حسینی دکتر سید مجتبی. (۱۳۹۹). ‘ارزیابی هزینه-اثربخشی اجرای برنامه ملی غربالگری بیماری فنیل کتونوری نوزادان در استان همدان’, حسابداری سلامت, ۹(۲),  pp. 156-171. doi: 10.30476/jha.2021.68047.1197

ج) VANCOUVER

نیازی‌پور وحید, علی‌محمدزاده خلیل, حسینی سید مجتبی. ارزیابی هزینه-اثربخشی اجرای برنامه ملی غربالگری بیماری فنیل کتونوری نوزادان در استان همدان. حسابداری سلامت, ۱۳۹۹; ۹(۲): ۱۵۶-۱۷۱٫ doi: 10.30476/jha.2021.68047.1197

د) MLA

وحید نیازی‌پور; خلیل علی‌محمدزاده; سید مجتبی حسینی. “ارزیابی هزینه-اثربخشی اجرای برنامه ملی غربالگری بیماری فنیل کتونوری نوزادان در استان همدان”. حسابداری سلامت, ۹, ۲, ۱۳۹۹, ۱۵۶-۱۷۱٫ doi: 10.30476/jha.2021.68047.1197

این مطالب را نیز ببینید!

 مفهوم Q در مجلات SCOPUS‌ و IF در مجلات ISI

در میان مجلات مختلف (ISI, JCR, ISC, SCOPUS , …) مجلات (ISI(JCR با ایمپکت فاکتور ...