خانه / اخبار / بهداشتی درمانی / آدرسهای وب، پیج های اینستاگرامی و دانشگاهی مرتبط با استاد دکترخلیل علی محمدزاده

آدرسهای وب، پیج های اینستاگرامی و دانشگاهی مرتبط با استاد دکترخلیل علی محمدزاده

آدرس وب و پیج های اینستاگرامی مرتبط با استاد دکترخلیل علی محمدزاده

۱)در پیج زیر نحوه نگارش پروپوزال در ۱۷ قسمت آمده است

@hcsm.ir

۲)در پیج اینستاگرامی پزشک و استاد دانشگاه دکترخلیل علی محمدزاده به آدرس زیر مطالب متنوع پزشکی، مدیریتی، دانشگاهی و اجتماعی بحث و گفتگو می شود.

@dr.khalil_amz

۳)وبلاگ دکترخلیل علی محمدزاده علمی، پزشکی، آموزشی، مدیریتی و دانشگاهی

http://mehr1345.blogfa.com

۴) مشخصات

نام و نام خانوادگی: خلیل علی محمدزاده

مرتبه دانشگاهی: استاد

رشته ی تحصیلی: پزشکی / مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مدارک دانشگاهی:  دکترای پزشکی(.M.D)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکتری تخصصی(.Ph.D): مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

گروه پژوهشی: مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت

آدرس وب سایت تخصصی، وبلاگ دانشگاهی و ایمیل در مقالات پزوهشی:

Khalil Alimohammadzadeh, M.D., Ph.D., *

۱)Professor, Department of Health Services Management, North Tehran  Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

۲)Health Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran. ORCID CODE :0000-0002-2376-9256

*Corresponding author:

– Professor, Department of Health Services Management, North Tehran  Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Email: dr_khalil_amz@yahoo.com

– Health Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran, Email: heprc2015@gmail.com

Khalil Alimohammadzadeh, M.D., Ph.D., Tel: 021-22008051 , Fax:021-22614790, Website: hcsm.ir, E-mail: dr_khalil_amz@yahoo.com

https://orcid.org/0000-0002-2376-9256

تلفن: ۹۸۲۱۲۲۰۰۸۰۵۱+، دورنویس: ۹۸۲۱۲۲۶۱۴۷۹۰+

  http://mehr1345.blogfa.com   https://hcsm.ir   dr_khalil_AMZ@yahoo.com

www.scopus.com

h-index: 8

http://orcid.org/0000-0002-2376-9256

این مطالب را نیز ببینید!

Identifying the outcomes of healthy lifestyles in the post-COVID-19

Identifying the outcomes of healthy lifestyles in the post-COVID-19 era in the Iranian health system ...