خانه / آموزشی / ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی / قابل توجه دانشجویان: آدرس دهی گروهی از استادان دانشگاه(بر اساس بخشنامه جدید)

قابل توجه دانشجویان: آدرس دهی گروهی از استادان دانشگاه(بر اساس بخشنامه جدید)

سایت تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی | HCSM

توجه: در مثال زیر فرض بر این است که نفر اول دانشجوی دکتری است. استاد راهنمای اول و نویسنده مسئول دکترخلیل علی محمدزاده است. استاد راهنمای دوم دکتر علی ماهر است. سه استاد دیگر هم مشاور هستند.

رضا محسنی۱، خلیل علی محمد زاده۲ *، علی ماهر۳،

سید مجتبی حسینی۴ ، محمد کریم بهادری۵، مهرنوش جعفری۶

۱ دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
۲ گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، ایران
۳ گروه سیاستگذاری سلامت، دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
۴ گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
۵ مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران
۶ گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

*نویسنده مسئول: خلیل علی محمدزاده (.M.D., Ph.D)، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران، کد ارکید: ۹۲۵۶-۲۳۷۶–۰۰۰۲-۰۰۰۰، dr_khalil_amz@yahoo.com

, Reza Mohseni 1, Khalil Alimohammadzadeh 2 *, Ali Maher ۳ 

Seyed Mojtaba Hosseini 4 Mohammad Karim Bahadori 5, Mehrnoosh Jafari 6

یا

, Mohseni R1, Alimohammadzadeh Kh2 *, Maher A 3 

Hosseini SM 4, Bahadori MK5, Jafari M6

 

۱ Department of Health Services Management, School of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

۲ Department of Health Services Management, School of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Health Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences Islamic Azad University, Tehran, Iran.

۳ Department of Health Policy, School of Medical Education and Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

۴ Department of Health Services Management, School of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

۵ Health Management Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

۶ Department of Health Services Management, School of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

*Corresponding Author:  Khalil Alimohammadzadeh (M.D., Ph.D.), Associate Professor, Department of Health Services Management, North Tehran Branch; Health Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences Islamic Azad University, Tehran, Iran,  orcid.:0000-0002-2376-9256, dr_khalil_amz@yahoo.com

این مطالب را نیز ببینید!

نکات ظریف در نگارش مقالات دانشگاهی

نکات ظریف در نگارش مقالات دانشگاهی نحوه نگارش عبارات عددی متوالی در یک جمله هنگامی ...

یک دیدگاه

  1. پریسا قیلاوی زاده

    با عرض سلام و ادب
    مطالب در خصوص افیلیشن ها همانند سایر مطالب بسیار کاربردی و مفبد و بروز بود. با تشکر از زحمات بیدریغ شما .