خانه / پژوهشی / تدوین مقاله علمی پژوهشی / مقاله علمی – پژوهشی؛ تاثیر هوش معنوی بر تعهد سازمانی در مرکز بهداشت شهرستان ایلام

مقاله علمی – پژوهشی؛ تاثیر هوش معنوی بر تعهد سازمانی در مرکز بهداشت شهرستان ایلام

شاهمرادی شهرام، علی محمدزاده خلیل*، ماهر علی. تاثیر هوش معنوی بر تعهد سازمانی با توجه به نقش واسطه اخلاق حرفه ای در مرکز بهداشت شهرستان ایلام. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. دوره ۲۸(۲)، ۱۳۹۹; ۲۸ (۲)، صفحه ۵۸-۵۰

جلد ۲۸ شماره ۲ صفحات ۵۰-۵۸ برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر هوش معنوی بر تعهد سازمانی با توجه به نقش واسطه اخلاق حرفه ای در مرکز بهداشت شهرستان ایلام
شهرام شاهمرادی۱ ، خلیل علی محمدزاده  ۲، علی ماهر۱
۱- گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
۲- مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، shshmoradi۵۷۱@yahoo.com
چکیده:   (۱۱۵۷ مشاهده)
مقدمه: میزان پایبندی کارکنان به اصول و رفتار حرفه ای می تواند تاثیر چشمگیری، هم از نظر ارتقای بهره وری کارکنان و هم در تغییر نگرش مشتریان نسبت به سازمان داشته باشد. از طرفی رفتار معنوی و توام با مسئولیت پرستاران و پرسنل درمان با بیماران، نقش موثری در بهبود و بازگشت سلامتی آنان دارد و می تواند باعث افزایش تعهد آن ها به سازمان شود. موفقیت سازمان در نتیجه تعهد کارکنان سازمان است. در‌ واقع می ‌توان گفت تعهد سازمانی یکی از مشخصه‌ های مهم سازمان ها است که باعث تفاوت آن ها با هم می شود. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر هوش معنوی بر تعهد سازمانی با توجه به نقش واسطه اخلاق حرفه ای در مرکز بهداشت شهرستان ایلام می ‌باشد.
مواد و روش ها: این پژوهش، یک مطالعه توصیفی-همبستگی است. جامعه تحقیق شامل کارکنان مرکز بهداشت شهرستان ایلام بود که در سال ۱۳۹۷ انجام گردید برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون در قالب نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ استفاده شده است.
یافته های پژوهش: بر اساس نتایج مطالعه، هوش معنوی(β=۰٫۱۷۹, P<0.50) بر تعهد سازمانی با توجه به نقش واسطه اخلاق حرفه ای (β=۰٫۳۴۶, P<0.50) در مرکز بهداشت شهرستان ایلام تاثیر معناداری داشت. هم چنین هوش معنوی(β=۰٫۵۲۰, P<0.50) بر تعهد سازمانی نیز تاثیر مسنقیمی داشت. یافته ها نشان داد که هر چه هوش معنوی در بین کارکنان بیشتر باشد اخلاق حرفه ای آن ها بالاتر و در نتیجه تعهد سازمانی بیشتری خواهند داشت.
بحث و نتیجه گیری: هر چه میزان ظرفیت هوش معنوی و اخلاق حرفه ای در سازمان بیشتر باشد، میزان تعهد سازمانی بیشتر خواهد شد. بنا بر یافته ها می توان نتیجه گرفت که هوش معنوی اثر معناداری بر اخلاق حرفه ای دارد و این بدان معنی است که متناسب با هوش معنوی، اخلاق حرفه ای پیشرفت یا پسرفت می‌ نماید. با توجه به وجود رابطه مثبت بین هوش معنوی و اخلاق حرفه ای و نیز تعهد سازمانی نتیجه گیری می شود که مرکز بهداشت می بایست با برنامه های راهبردی آموزش مدار که متضمن تعلیم و آموزش اصول ضروری هوش معنوی و اخلاق حرفه ای است گامی در جهت متعهد کردن کارکنان بردارد.
واژه‌های کلیدی: هوش معنوی|تعهد سازمانی|اخلاق حرفه ای ،
متن کامل [PDF 593 kb]   (۳۷۴ دریافت) 
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دریافت: ۱۳۹۸/۴/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۸/۱۰/۲ | انتشار: ۱۳۹۹/۴/۱۰
https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-5842-fa.pdf

 

این مطالب را نیز ببینید!

نکات ظریف در نگارش مقالات دانشگاهی

انکات ظریف در نگارش مقالات دانشگاهی کاربرد نقل قول در مقالات فارسی: ۱٫ اگر نقل ...