خانه / اخبار / مدیر سایت / شاخص SSI چیست؟

شاخص SSI چیست؟

یادداشتهای روزانه(۴۴)

 Subject Sameness Index چیست؟
شاخص SSI یا هم موضوعی، میزان ارتباط موضوعی مقالات پژوهشگر را در یک دوره زمانی مشخص می کند. فرمول شاخص هم موضوعی عبارتست از:
SSI= SSP/TP(0≤SSI≤۱)
شاخص SSI نسبت تعداد مقالات هم موضوع یا مترادف پژوهشگر، بر تعداد کل مقالات وی در دوره زمانی معین است.
(SSP): تعداد مقالات هم موضوع یا مترادف پژوهشگر، در دوره زمانی معین که در آنها حداقل یک کلیدواژه موضوعی تکراری وجود دارد.
(TP): تعداد کل مقالات منتشره یک پژوهشگر، در بازه زمانی معین
بنابراین هرچه مقدار شاخص از یک بزرگتر باشد، میزان هم موضوعی زیاد است و هرچه به یک نزدیکتر باشد، میزان هم موضوعی کمتر است(یا پراکنده کاری زیادی وجود دارد) و اگر عدد بدست آمده، صفر باشد، یعنی هیچیک از پژوهش های محقق ارتباط موضوعی بهم نداشته و با همدیگر هم موضوع نیستند.
پراکنده کاری محققان در پژوهش ها، یک امتیاز منفی است. برعکس محققانی که پژوهش های همسو و مرتبط با پژوهش های قبلی دارند، میزان تأثیرگذاری علمی آنها بیشتر خواهد بود.
#شاخص_هم_موضوعی
#پژوهش_های_همسو
#پژوهشگر
#مقاله_علمی_پژوهشی
#SSI
#SSP
#TP
#Subject_Sameness_Index
#دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده
ظهر روز سه شنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۰

پی نوشت: پیج اینستاگرامی

@hcsm.ir

این مطالب را نیز ببینید!

قابل توجه دانشجویان؛ آدرس دهی دکترخلیل علی محمدزاده در مقالات

قابل توجه دانشجویان و همکاران: شیوه آدرس دهی در مقالات دانشگاهی به فارسی و انگلیسی، ...