خانه / دسته‌بندی نشده / زیرگروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در فرهنگستان علوم پزشکی

زیرگروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در فرهنگستان علوم پزشکی

یادداشت های روزانه(۴۱)

حک انتصاب سرپرست زیرگروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
امروز ۲۶ مهرماه ۱۴۰۰، طی حکمی احکام سرپرستی خانمها دکتر منصوره یادآور نیک روش و دکتر نجمه تهرانیان و آقای دکترخلیل علی محمدزاده از سوی معاون علمی فرهنگستان(دکتر علی محققی) به مدت دو سال دیگر تمدید گردید.
براساس این حکم دکتر خلیل علی محمدزاده زیرگروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران را سرپرستی خواهند نمود.
امید آنکه همواره از همفکری و همکاری استادان عزیز کشور در زمینه های مورد اشاره و علوم بین رشته ای، همچنان برخوردار باشند.
#فرهنگستان_علوم_پزشکی
#گروه_علوم_پیراپزشکی
#دکتر_خلیل_علی_محمدزاده
#زیر_گروه_مدیریت_خدمات_بهداشتی_و_درمانی
عصر روز دوشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۰

پی نوشت: حکم یادداشت در پیج اینستاگرامی

@hcsm.ir

@dr.khalil.amz

@dr.khalil_amz


این مطالب را نیز ببینید!

تجربه و مدیریت زندگی

یادداشت های روزانه(۱۱) تجربه و مدیریت زندگی مؤمن از یک سوراخ، دو بار گزیده نمی‌شود. ...