خانه / اخبار / مدیر سایت / حکمرانی خودعالی

حکمرانی خودعالی

یادداشت های روزانه(۳۹)

حکمرانی خودعالی

قطعه ای زیبا از مثنوی “بانگِ نی” از استاد هوشنگ ابتهاج(سایه) تقدیم می کنم، باشد که پیوسته خود را شریک غم ها و شادی جامعه و در جهت سازندگی آن قرار دهیم.
باز بانگی از نِیِستان می‌رسد
غم به دادِ غم‌پرستان می‌رسد
بشنوید این شرحِ هجران، بشنوید
با نیِ نالنده همـدستان شوید
باغ‌ها را گرچه دیوار و در است
از هواشان راه با یکدیگر است
شاخه‌ها را از جدایی گر غم است
ریشه‌ها را دست در دستِ هم است
ای برادر در نشیب و در فراز
آدمی با آدمی دارد نیاز
گر تو چشمِ او شوی، او گوشِ تو
پس پدید آید چه دریاهای نو
یوسفی در چاه و این کنعانیان
بر سرِ بازارِ سودند و زیان
خنده‌شان دارد ز بی‌دردی نشان
گریه می‌گیرد مرا از خنده‌شان
امید آنکه آرمان شهر خود را بر آینده ای مطلوب و با حکمرانی خودعالی بر خوددانی، نیکوتر بسازیم و آن را با دیگران به اشتراک بگذاریم. اگر بر لب های دیگران، می توانیم لبخندی نشانیم و این چنین نمی کنیم، جامعه را از لبخند ما چه سود!
با نیِ نالنده همـدستان شویم.
#بانگ_نی
#هوشنگ_ابتهاج
#دست_در_دست_هم
#آرمان_شهر
#لب_خند
#حکم_رانی_خود_عالی
#دکتر_خلیل_علی‌_محمد_زاده
صبح روز پنجشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۰
پی نوشت: فیلم یادداشت در پیج اینستاگرامی

@hcsm.ir

@dr.khalil.amz

@dr.khalil_amz

این مطالب را نیز ببینید!

سقط عمدی هم جنین را می کشد و هم شکوه مادری را

شماره : ۱۰۵۹۰، یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ دکتر خلیل علی محمدزاده رئیس اندیشکده سلامت جمعیت ...