خانه / اخبار / مدیر سایت / مدیریت میدانی

مدیریت میدانی

یادداشت های روزانه(۱۳)
مدیریت میدانی
مدیریت میدانی و مردمی دولت سیزدهم
وقتی مدیریت برای جمع آوری داده های کیفی، راسا وارد میدان می گردد، تا با مسائل جامعه بطور مستقیم و طبیعی درگیر شود، اطلاعات مورد نیاز بزودی کشف گردیده و نکات مهم برای تجزیه و تحلیل، جمع آوری و مهیا می شود.
مدیران ارشد برای شناسایی مسائل مهم و رعایت الویت ها و حل آنها به کاربست چنین روشهایی نیاز مبرم دارند.
ماندن در دفتر کار و مشاهده درد مردم از دور دست ها و یا رسانه ها، مخصوصا اگر میدان بحرانی باشد و مدیر نیز در حصار افراد خاص و یا سیستم های اطلاعاتی صرفا رسمی باشد، ممکن است او را از واقعیت های جامعه و اتخاذ تصمیمات منتهی به نتیجه باز دارد.
دیدن و شنیدن رنج مردم در جامعه، در کنار رفع آلودگی های نظارتی و اخذ گزارش های دقیق دیگر، می تواند به ارزیابی برنامه های اجرایی و ممیزی قاطع گزارش های تسلیمی و همچنین تصمیم گیری های مناسب منجر شود.
بدیهی است تداوم استفاده از این نوع روش ها، سازمان ها را از جهان بینی صحیح برخوردار ساخته، از حالت ابهام خارج نموده و در شرایط واقعی قرار می دهد.
این روش یکی از بهترین و اطمینان بخش ترین مسیرها برای بروزرسانی وضعیت موجود و حتی کسب اطلاعات محرمانه و حرکت به سوی وضعیت مطلوب و متعالی است.
تمام اعضاء و مدیران دولت مردمی برای ایران قوی، بایستی رفتار رئیس جمهوری را الگوی خویش بدانند و از طریق دیدار با مردم و حضور در بین آنها و قرار گرفتن در قلب حوادث و مشکلات، هم با مردم ابراز همدردی و همراهی کنند و هم راه حل های قاطع و برنامه های کارآمدی را تدوین و به اقدام و عمل برسانند.
در چارچوب این سبک مدیریتی، گره ها زودتر و آسانتر گشوده می شود، بوروکراسی کم می گردد، امید و اعتماد آفریده می شود و مردم به مشارکت هر چه بیشتر برای حل مشکلات کشور، ترغیب می گردند.
همبستگی مومنانه ملت و دولت در راه مناسب سازی سیستم ها، فرآیندها و رویه ها و شایسته گزینی، از پایه های مهم تحول خواهی است.
#مدیریت_میدانی
#تحول
#سیستم
#فرایند
#نیروی_انسانی
#بوروکراسی
#سبک_مدیریتی
#دکتر_خلیل_علی_محمد_زاده
عصر روز شنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۰
@dr.khalil.amz
@hcsm.ir

این مطالب را نیز ببینید!

برگزاری کنفرانس یک روزه مدیریت تعارض منافع در نظام سلامت

کنفرانس یک روزه مدیریت تعارض منافع در نظام سلامت برگزار می شود. دکترخلیل علی محمدزاده ...