خانه / آموزشی / ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی / اجازه اصلاح در طرح تحول سلامت صادر شد

اجازه اصلاح در طرح تحول سلامت صادر شد

دکترخلیل علی محمدزاده، پزشک و دانشیار دانشگاه، با انتشار پست زیر دکتر نمکی را به اصلاحات فراگیر در این وزارتخانه فراخواند.

محتوای حکم ابقای دکتر جان بابایی # معاون_درمان_وزارت_بهداشت توسط # دکتر_نمکی، در واقع # پذیرش_ لزوم_ اصلاح_طرح_تحول_سلامت بود. همان # انتقادات_بجا که مدتها شنیده نشد. امید آنکه اصلاحات فراگیر در این وزارتخانه عملیاتی شود و نظام بهداشت و درمان از # پول_درمانی نجات یابد و # مدیریت_ارزشی و  # مدیریت_آینده_پرداز بر آن حکمرانی نماید.

این مطالب را نیز ببینید!

بررسی فعالیت‌های مشاوره‌ای داروسازان استان خراسان جنوبی به بیماران

     Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences دوره ۲۷، شماره ۲ – ...