خانه / پژوهشی / پروپوزال نویسی / برخی اولویت های پژوهشی در حیطه بهداشت و درمان ایران

برخی اولویت های پژوهشی در حیطه بهداشت و درمان ایران

 • اولویت های پژوهشی منطقه آمایشی استان تهران
 • علل ریشه ای مرگ مادران و شناسایی مداخلات پیشگیری از آن، بهبود شاخص مرگ و میر مادران
 • طراحی و اجرای برنامه حاکمیت خدمات بالینی در سطح خدمات بهداشت و پزشکی خانوتدخه
 • شناسایی علل ریشه ای گرایش به اعتیاد
 • طراحی و اجرای مداخلات تجویز دارویی
 • بررسی علل اصلی تصادفات و راه های پیشگیری و کاهش آن
 • بررسی میزان و نوع آلودگی شیمیایی مزارع
 • بررسی میزان آلودگی هوای مناطق و عوامل موثر بر آن و ارتباط آن با بیماری های تنفسی
 • طراحی و اجرا و ارزشیابی سیستم ارجاع برنامه معاینات دانش آموزی
 • بررسی میزان آاودگی آب های آشامیدنی
 • بررسی رضایت شغلی و کیفیت زندگی شغلی
 • بررسی راههای ارتقای رضایت شغلی نیروی انسانی
 • بررسی راهکارهای ساماندهی ثبت اطلاعات و گزارش گیری بیماران
 • غربالگری بیماری های مختلف در مناطق جغرافیایی
 • طراحی، اجرا و پایش راهکارهای کاهش بیماری های پر خطر (خشونت، رفتارهای جنسی ناامین و ….) در نوجوانان و جوانان
 • کارسنجی و زمان سنجی فعالیت های انجام شده در مراکز بهداشتی درمانی جهت تعیین پرسنل مورد نیاز
 • بررسی علل درمان ناقص بیماران به ویژه بیماری های خاص (سرطان و …..)
 • پیاده سازی سیتم مکانیزه جمع آوری اطلاعات از داروخانه ها تابعه
 • بررسی شیوع چاقی در کودکان و نوجوانان و خطرات ناشی از آن
 • طراحی و اجرای نرم افزاری و سخت افزاری ثبت الکترونیک دادهای های بیمارستانی
 • بررسی سواد تغذیه ای دانش آموزان
 • بررسی وضعیت رستورانها از نظر شرایط بهداشتی و سلامت کارکنان
 • بررسی راهکارهای ارتقای خودمراقبتی در بیماری های هدف
 • بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد خانواده در مورد بیماری های ژنتیک و مشاوره قبل از ازدواج
 • بررسی وضعیت شاخص های ایمنی و بهداشت حرفه ای در دانشگاه ها و مراکز درمانی
 • بررسی شیوه بیماری های واگیر دار و غیر واگیر دار
 • بررسی میزات بروز و شیوع استرس های شغلی
 • بررسی سلامت جنسی جامعه
 • بررسی میزان شیوع بیماری های ناشی از کار در صنایع (سرطان، بیماری های ریوی، افت شنوایی، عوارض اسکلتی و عضلانی)
 • بررسی نیازهای آموزشی زوجین مراجعه کننده به کلاس های مشاوره قبلا ازدواج
 • بررسی علل عدم تمایل زنان بردار به زایمان طبیعی و انتخاب سزارین
 • ارزشیابی نظام اطلاعات سلامت
 • سطح بندی شاخصهای سلامت
 • ادغام داده‌های ارزشیابی برنامه‌های سلامت در نظام اطلاعات سلامت
 • بررسی اثربخشی مداخلات آموزشی و پیشگیری در جهت کاهش رفتارهای پرخطر
 • بررسی دانش، نگرش و عملکرد گروههای مختلف جمعیتی در رابطه با ایدز
 • بررسی وضعیت مواجهه با آفت کشها و اثرات آنها بر سلامتی انسان
 • وضعیت نقش مشارکتهای مردمی در مدیریت پسماندهای شهری
 • تعیین اثربخشی آموزشهای حین ازدواج
 • بررسی میزان آگاهی در دانش آموزان مقطع راهنمایی نسبت به مسائل جسمی و روانی دوران بلوغ
 • بررسی شیوع و بروز بیماریهای آمیزشی در گروههای جمعیتی با رفتارهای پرخطر
 • بررسی تاثیر برنامه های پیشگیری ( آموزش بهداشت، مسواک زدن، نخ دندان ، فلوراید تراپی، فیشور سیلانت تراپی و…)در سلامت دهان و دندان
 • ارائه مدل‌های مدیریتی در سیستم سلامت
 • توانمند‌سازی دانش‌آموزان در بهبود و ارتقای سلامت تغذیه
 • بهبود شیوه‌های آموزش مردم در نظام سلامت
 • ارزیابی شیوه‌های رایج در جلب مشارکت مردم در حیطه‌های سلامت
 • طراحی دوره مدیریت سلامت شهری برای شهرداران
 • ارزیابی و جایگزینی جایگاه سلامت در شاخص‌های موفقیت سازمان‌ها
 • طرح خودکفایی بیمارستان ها
 • بهبود نظام اطلاعات در سیستم سلامت
 • ارائه الگو برای آموزش نیروی انسانی از طریق E–learning در سیستم سلامت تعیین کننده های سلامت (برنامه‌های سلامت, محیط, شیوه زندگی , ژنتیک)
 • توانمند سازی زنان در رابطه با کنترل بیماری ها (ایدز و …)
 • هنجاریابی آزمونهای مربوط به افسردگی، اضطراب و اختلالات رفتاری کودکان
 • مطالعات اپیدمیولوژیک و علت شناسی با تاکید بر عوامل محیطی در ایجاد افسردگی، اضطراب، اختلالات رفتاری کودکان ، اعتیاد و خودکشی
 • مطالعات علت شناسی و اپیدمیولوژیک و راهکارهای پیشگیری از خودکشی
 • پیشگیری و نقش ایمن سازی در جامعه ایدز و بیماریهای آمیزشی (STD)
 • غربالگری و بیماریابی در جامعه با تاکید بر افراد پرخطر
 • عوامل ایجاد کننده بیماریهای انسدادی و تحدیدی مزمن ریه و روشهای پیشگیری و پیشرفت آنها
 • بررسی الگوی چاقی در گروههای سنی مختلف
 • پیش بینی‌کننده‌های اضافه وزن و ارتباط آن با عوامل خطر محیطی و فردی
 • شیوع سندرم متابولیک در گروههای مختلف جمعیتی و عوامل خطر آن
 • غنی‌سازی مواد غذایی به منظور برطرف‌نمودن مشکلات شایع تغذیه‌ای در ایران (استئوپروز، کم خونی فقر تغذیه ای، کم غذایی، …)
 • بررسی بقایای ترکیبات شیمیائی در مواد غذائی و روش‌های پیشگیری
 • طراحی ابزارهای غذایی جدید برای ارزیابی وضعیت دریافت مواد غذایی قابل استفاده در مطالعات اپیدمیولوژیک
 • پرستاری جامعه نگر (ارائه مدلهای اجرایی و آموزشی)
 • پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی
 • مطالعه و بکارگیری شیوهای مدیریتی و راهبردی مناسب در سیستم بهداشتی و درمانی
 • بهبود هزینه- اثر بخشی خدمات سلامت
 • بررسی بیماریهای مر تبط با آب و اپیدمیولوژی زیست محیطی
 • ارزیابی اثرات زیست- محیطی و کنترل آلودگی‌های محل‌های دفع و دفن زباله
 • بررسی کمی و کیفی انواع زباله‌های شهری ،روستایی ، صنعتی ، بیمار ستانی و…
 • پرتوها و اثرات بهداشتی و زیست محیطی مر بوطه
 • بهسازی محیط و کنترل ناقلین و جوندگان وبررسی و کنترل بیماریهای مرتبط
 • پرتوها و اثرات بهداشتی و زیست محیطی مر بوطه
 • بهسازی محیط و کنترل ناقلین و جوندگان وبررسی و کنترل بیماریهای مرتبط
 • پوسیدگی های دندانی و تعیین DMFT در کودکان زیر ۱۲ سال
 • شیوع و عوامل خطر بیماری های پریودنتال و تعیین رابطه این بیماری‌ها با سلامت عمومی
 • مطالعات کلینیکی در مورد استفاده از روش های مختلف ضد درد در دندانپزشکی
 • بررسی وضعیت آمادگی بهداشتی درمانی در مقابله با بلایای طبیعی و ارائه پیشنهاد بر اساس خصوصیات جغرافیایی و اجتماعی جامعه هدف
 • تعیین میزان ناتوانی های بعد از سوانح و حوادث و ارائه راهکار برای بازتوانی و نوتوانی
 • ارتقا سیستم پذیرش و ویزیت بیماران سرپایی – اورژانسی
 • ارتقاء کیفیت ارائه خدمات مراقبتی در بخشهای بستری
 • بررسی تأثیرکلینیک های مشاوره زایمان ایمن درکاهش میزان سزارین
 • بررسی میزان سلامت عمومی کارکنان صنعتی

 

 • اولویت های پژوهشی منطقه آمایشی (گیلان – گلستان)
 • شیوع فزاینده بیماریهای غیرواگیر و واگیر بومی ( بیماریهای قلبی و عروقی،اختلالات روانی، بیماریهای گوارشی،دیابت و سرطان)
 • مشکلات مدیریت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و بهینه سازی سیستم
 • روشهای نوین درمان ناباروری
 • سوء تغذیه، اختلالات رشد و مشکلات غذایی کودکان و دانش آموزان
 • سبک زندگی و ارتباط آن با سلامتی
 • مسائل رفتاری نوجوانان و جوانان
 • کنترل جممعیت
 • استفاده از داروهای گیاهی در درمان پزشکی
 • مطالعه روی رفتار جامعه در مقابل بیماریها
 • مطالعه اثرات داروهای تولید داخل و خارج
 • مطالعه برروی سالمندان
 • افزایش سقطهای جنایی
 • اعتیاد
 • مشکلات خواب
 • اختلالات خلقی
 • اختلالات اضطرابی
 • بیماری ها و مشکلات روانپزشکی اطفال
 • روان درمانی ها و درمان های غیر دارویی
 • نوروساینس

 

 • اولویت های پژوهشی منطقه آمایشی (مشهد – سمنان)
 • بررسی اثرات مواد مخدر و ترکیبات جدید توهم زا و نیرو زا در دوران جنینی و بعد از تولد
 • بررسی اثرات گیاهان دارویی متداول در طب سنتی در دوران جنینی و بلوغ
 • بررسی توانایی های علمی و مهارت های عملی فارغ التحصیالان دانشگاه
 • پژوهش در زمینه روش های مختلف زایمان بی درد
 • بررسی صدمات حادثه ای به اندام ها و ستون فقرات
 • بررسی عفونت های استخوانی
 • صدمات ورزشی وارده به اندام ها و مفاصل
 • بررسی عفونت های بیمارستانی  و مقاومت های آنتی بیوتیکی
 • بررسی عفونت های گوارشی و  اثرات طب مکمل بر آنها
 • بررسی بیماری های ویروسی دستگاه تنفس بخصوص آنفلوانزا
 • بررسی عفونت های ویروسی افراد با ضعف ایمنی
 • بررسی میزان شیوع لوسمی های حاد برحسب تقسیم بندی WHO و شناسایی انواع اختالالت کروموزومی در لوسمی
 • بررسی شیوع کمبود و یا فقدان پروتئین های C و S در جامعه
 • بررسی علل اتیولوژی در نارسایی های مغز استخوان
 • بررسی وضعیت موجود مصرف دخانیات، اعتیاد و عوامل موثر بر مصرف در جامعه
 • بررسی الگوی زندگی و الگوی تغذیه و نقش ّآن در ابتالء به بیماری های شایع
 • بررسی اپیدمیولوژیک خودکشی و خشونت و عوامل موثر بر آن
 • بررسی روند بیماریهای غیرواگیر شایع شامل بیماریهای قلبی عروقی،دیابت، سوانح
 • مطالعه، پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریهای آلرژیک
 • مطالعه، تشخیص و درمان بیماریهای اتوایمیون
 • مطالعه، تشخیص و درمان بیماریهای عفونی
 • مطالعه و تحقیق در روشهای ایمونوتراپی و پیوند
 • بررسی معلولیتهای ناشی از دیسک کمری در بیماران
 • بررسی شیوع عفونتها تنفسی
 • بررسی عوامل موثر بر عفونتهای دیابت شامل پای دیابتی
 • بررسی نحوه مصرف آنتی بیوتیکها در سطح استان
 • بیماریهای مشترک بین انسان و دام
 • طراحی و ساخت و بهرهبرداری از تجهیزات تکمیلی و پیشرفته برای سیستمهای پرتودرمانی
 • آلودگیهای صوتی در گروههای مختلف اجتماعی و شغلی
 • آثار بیولوژیکی لیزر کم توان در پزشکی
 • طراحی، ساخت و بهرهبرداری از تجهیزات الکترونیکی برای افزایش بهرهوری روشهای تشخیصی و درمانی در بخشهای مختلف بیمارستانی
 • غربالگری و تشخیص توده های بدخیم پستان
 • بررسی شیوع دیابت نوع ۲ و عوارض ایجاد شده از دیابت در بیماران مبتلا
 • طرح سنجش سلامت دانش آموزان بدو ورود به مدرسه
 • ارائه مدل برای غربالگری و کنترل فشارخون در جمعیت
 • بررسی میزان شیوع بیماری ایدز در گروه های مختلف جامعه
 • بررسی میزان آگاهی ، نگرش و رفتار گروه های مختلف جامعه در خصوص بیماری ایدز ، راه های انتقال آن ، احتیاطات همه جانبه و …
 • بررسی میزان شیوع بیماریهای سرطانی به تفکیک نوع ، جنس ، منطقه و … در جامعه
 • بررسی میزان شیوع انواع بیماری قلبی و عروقی و عوامل خطر مربوطه در جامعه
 • بررسی شیوع فشارخون و عوارض ناشی از آن در بیماران مبتلا در جمعیت
 • بررسی علل قطع تغذیه انحصاری با شیر مادر در کودکان شیرخوار در شش ماه اول پس از تولد
 • بررسی تاثیر برنامه فلوراید تراپی سلامت دهان ودندان کودکان
 • بررسی میزان شیوع و علل اختلالات جنسی در زنان همسردار
 • علل تمایل مردم به انجام سزارین
 • بررسی راهکارهای افزایش ایمنی بیماران بستری در بخش های بستری
 • بررسی راهکارهای ارتقاء سطوح مراقبتی برای بیماران بخش های مختلف بیمارستانی
 • اپیدمیولوژی بیماریهای دهان و دندان
 • توسعه تحقیقات نظام ارائه خدمات دندانپزشکی
 • فناوریهای نوین در دندانپزشکی
 • ارتقای کیفیت ارائه خدمات دندانپزشکی
 • اتیولوژی پیشگیری و درمان بیماریهای دهان و دندان
 • تعیین بار بیماریهای دهان و دندان
 • توسعه تحقیقات علوم پایه
 • ساخت و ارتقای کیفیت مواد و تجهیزات دندانپزشکی در راستای خودکفایی

این مطالب را نیز ببینید!

عوامل مرتبط با ماندگاری پزشکان برنامه پزشک خانواده مراکز خدمات جامع سلامت روستایی سبزوار با استفاده از تکنیک دیمتل (DEMATEL)

مجله پیاورد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران  دوره ۱۴، شماره ۵ – ( آذر و ...