خانه / پژوهشی / خلاصه پایان نامه ها / آدرس وب، سایت و ایمیل دکترخلیل علی محمدزاده

آدرس وب، سایت و ایمیل دکترخلیل علی محمدزاده

آدرس استاد در مقالات مستخرج از پایان نامه
ضمن هماهنگی کامل و بعد از نهایی شدن مقاله و تایید آن به اشکال زیر درج شود.

(هر دو آدرس ذکر شود)

دکترخلیل علی محمدزاده ۱و۲*

* نویسنده مسئول

۱٫ دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

۲٫ مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران

آدرس وبلاگ:

http://mehr1345.blogfa.com

آدرس سایت تخصصی

http://hcsm.ir

Khalil Alimohammadzadeh, M.D., Ph.D.*

*Corresponding author:

۱٫Associate Professor, Department of Health Services Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, Email: dr_khalil_amz@yahoo.com

۲٫Health Economics Policy Research Center, Tehran Medical Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, heprc2015@gmail.com

mehr1345.blogfa.com
 hcsm.ir
E-mail: dr_khalil_amz@yahoo.com

این مطالب را نیز ببینید!

تأثیر حمایت اجتماعی بر طول مدت بستری بیماران سالمند

مجله علمی پژوهش در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی به عنوان یکی از مجـلات علمی پژوهش در ...