خانه / آموزشی / ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی / مدیریت درآمد و هزینه های بیمارستانی

مدیریت درآمد و هزینه های بیمارستانی

ارائه راهکارهایی برای مدیریت هزینه و درآمد بیمارستان

هزینه ها و درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی در بیمارستان های مختلف، متفاوت است.

بر اساس ابعاد و زوایای مختلف کیفیت، اصول و مهارت های مدیریتی و الزامات کارآیی فنی و تخصیصی می توان وضعیت موجود را ارتقاء دارد.

با توجه به برنامه استراتژیک هر بیمارستان و شرایط و چالش هایی که در پیش رو دارد، می توان در رابطه با موارد ذکر شده در ذیل تصمیم گیری نمود.

این راهکارها و موارد می تواند حسب مورد در کمیته های تحول مدیریت بیمارستان ها نیز تحت بررسی بیشتری قرار گیرد.

 

الف) راهکارهایی برای افزایش درآمد بیمارستان ها:

 

 ۱-افزایش بهره وری نیروی انسانی (مبحث توانمندسازی، تطبیق حجم کاری با نیروی انسانی)

 

 ۲-استفاده صحیح از منابع (نیروی انسانی، فضای فیزیک، سرمایه گذاری ها و تجهیزات و پول)

 

 ۳-رعایت کدهای خدمات  کتاب ارزش نسبی خدمات

 

 ۴-بازبینی کتاب ارزشهای نسبی خدمات در کمیته بیمارستانی کسورات

 

 ۵-اعمال کسورات واقعی در دریافتی پزشکان

 

 ۶-استفاده از ظرفیت های خالی بیمارستان

 

 ۷-نظرسنجی از پزشکان متخصص در خصوص راهکارهای افزایش درآمد

 

 ۸-شناسایی ظرفیت های بالقوه و به فعل درآوردن آنها مثل آزمایشگاه، نسخ سرپایی داروخانه و …

 

 ۹-ایجاد دسترسی آسان مراجعان جهت ارائه خدمات سرپایی

 

 ۱۰-اطلاع رسانی در خصوص خدمات سرپایی موجود در بیمارستان ها

 

 ۱۱-فعال کردن بخش های ناقص و غیر فعال

 

 ۱۲-راه اندازی خدمات تخصصی مورد نیاز مثل آنژیوگرافی چشم

 

 ۱۳-تحلیل هزینه – فایده خدمات جدید

 

 ۱۴-برنامه ریزی جهت جذب مراجعین بیشتر (استفاده از پزشکان با انواع تخصص، تجهیزات پیشرفته)

 

 ۱۵-استفاده از تجربیات موفق سایر بیمارستان ها

 

 ۱۶-ترویج فرهنگ صرفه جویی، فرهنگ کار و استفاده صحیح از بیت المال

 

 ۱۷-کاهش هزینه تخفیفات

 

 ۱۸-واگذاری برخی خدمات به بخش خصوصی

 

 ۱۹-جلب مشارکت خیرین

 

 ۲۰-عقد قرارداد با تمامی بیمه های تکمیلی

 

 ۲۱-بهبود کیفیت خدمات درمانی

 

 ۲۲-ارتقاء درجه اعتبار بخشی بیمارستان

 

 ۲۳-افزایش رضایتمندی بیماران

 

 ۲۴-اصلاح کسورات سهم دانشگاه از درآمد بیمارستانها

 

 ۲۵-فعال کردن بخش هایی که هزینه سربار کمتری دارند مثل کلینیک تخصصی

 

 ۲۶-افزایش ارائه خدمات با جزء فنی بالاتر

 

 ۲۷-تامین پزشکان متخصص مورد نیاز (به طور مثال در شیفت عصر)

 

 ۲۸-مشارکت افراد در درآمدها

 

 ۲۹-بهسازی و جا به جایی فضاهای فیزیکی واحدهای ارائه خدمات

 

 ۳۰-تهیه امکانات و تجهیزات جدید

 

۳۱-پیگیری حق فنی داروخانه

 

 ۳۲-واگذاری خدمات زیان ده

 

 ۳۳-افزایش ظرفیت خدمت رسانی

 

 ۳۴-دخالت مدیران بر حسب شرح وظایف در امور مختلف بیمارستان

 

 ۳۵-توجه ویژه به بخش های درآمدزا

 

 ۳۶-ارتقاء سیستم HIS  (جهت بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز)

 

 ۳۷-تغییر سیاست سطح بندی خدمات

 

 ۳۸-تقویت سیستم ارجاع

 

 ۳۹-توجه به در آمدهای غیر اختصاصی مثل واگذاری فضاها

 

 ۴۰-ایجاد خدمات مجازی

 

 ۴۱-ایجاد خدمات پرستاری در منزل توسط بیمارستان

 

 ۴۲-ارتقاء وضعیت اورژانس ها (تقویت نیروها)

 

 ۴۳-تکریم ارباب رجوع

 

۴۴-برند تجاری بیمارستان (افزایش میزان اطلاع رسانی)

 

 ۴۵-ادغام بخش ها به شکل صحیح (جهت کاهش هزینه)

 

 ۴۶-هیأت امنایی شدن بیمارستان

 

ب) راهکارهایی برای تعدیل هزینه های بیمارستانی:

 

 -نگاه افزایش درآمد به جای کاهش هزینه ها

 

 -تهیه فهرست هزینه ها

 -اولویت بندی هزینه ها

 

 -تدوین فرایند رصد کردن تعمیرات در بیمارستانها

 

 -ساماندهی منابع انسانی و بکارگیری افراد در جاهای مناسب

 

 -بازنگری قرار دادها

 

 -دخیل شدن مدیران و روسای بیمارستانها در نظارت بر قراردادها

 

 -بالفعل درآمدن تخصص ها و توانایی های موجود در بیمارستانها (استفاده بهینه از نیروها)

 

 -پرداخت بر اساس عملکرد پرسنل در بخش

 

 -تخفیف بیمارستان در خدمات سرپایی بر اساس ابلاغ وزارت

 

 -نگهداری پیشگیرانه تجهیزات،ساختمان و …

 

 -صرفه جویی در مصارف انرژی بیمارستان،لوازم مصرفی اداری و غیر اداری و …

 

 -تحلیل مصارف انرژی بیمارستان

 

 -تجدید نظر در دریافتی های متخصصین پس از اجرای طرح تحول

 

 -جذب پزشکان پرکیس

 

 -فعال کردن کمیته اقتصاد درمان بیمارستان

 

 -حذف وسایل برقی پرمصرف

 

 -افزایش قدرت اجرایی مدیران بیمارستانها

 

 -استفاده صحیح از تجهیزات پزشکی

 

 -استفاده مناسب از لوازم مصرفی پزشکی و غیر پزشکی

 

 -برآورد حجم کار متناسب با نیروی انسانی

 

 -نظارت بر هزینه تعمیرات تجهیزات پزشکی

 

 -ساماندهی اعزام در بیمارستانهای غیر مرجع به بیمارستانهای مرجع

 

 -نظارت بر داروهای نزدیک به انقضاء

 

 -ساماندهی چاپ و تکثیر فرم های مورد نیاز بیمارستانها

 

 -نظارت بر انبارهای بخش ها و ساماندهی آنها

 

 -نظارت بر مواد مصرفی غیر پزشکی مثل شوینده ها ،ضد عفونی کننده ها و …

 

 -نظارت بر خریدهای کالا(پزشکی،غیر پزشکی،دارو و لوازم و …)

——————————————-

[PPT]راهکارهای افزایش درآمد و کاهش هزینه – مدیریت بهره وری

این مطالب را نیز ببینید!

۱۰ تکنولوژی پزشکی که می‌توانند آینده را متحول کنند!

– ژل ضد خونریزی معمولا یک پیشرفت پزشکی حاصل سال‌ها تحقیق با بودجه‌های بالا می‌باشد. ...