خانه / آموزشی / سمینار موردی بهداشت و درمان / بررسی سقوط از تخت بیماران بستری و تعهد حرفه‌ای پرستاران

بررسی سقوط از تخت بیماران بستری و تعهد حرفه‌ای پرستاران

[PDF] بررسی ارتباط وقوع سقوط بیمار و تعهد حرفه‌ای پرستاران


PDF بررسی سقوط از تخت بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاه علوم

.برای مطالعه روی عنوان های بالا کلیک کنید

مقاله اول در مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات) و مقاله دوم در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انتشار یافته است.

این مطالب را نیز ببینید!

چگونه یک سمینار خوب ارائه دهیم؟

سمینار دادن فرصتی عالی برای به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه با دیگران است. سخنرانی ...