خانه / استراتژی های توسعه ملی / مقالاتی مناسب در حیطه سیاست های بهداشتی کشورها

مقالاتی مناسب در حیطه سیاست های بهداشتی کشورها

Other topics

این مطالب را نیز ببینید!

مقاله پابمد و اسکوپوس؛ Talent management + معرفی ژورنال؛ Journal of Medicine and Life

J Med Life. ۲۰۲۲ Aug; 15(8): 1018–۱۰۲۴. doi: ۱۰٫۲۵۱۲۲/jml-2017-0066 – Hadi Chelan S, Alimohammadzadeh KH*, Maher A.The ...