خانه / آموزشی / سوالات آزمون میان ترم برنامه ریزی استراتژیک + جواب

سوالات آزمون میان ترم برنامه ریزی استراتژیک + جواب

آزمون مجازی میان ترم برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در نظام سلامت

با سلام.

دانشجویان عزیز؛

لطفا فقط جواب سوالات را در مدت زمان ۳۰ دقیقه در همین پست، ارسال دارید. نام و نام خانوادگی خود را درج کنید.

ساعت شروع امتحان ۶ بعد از ظهر جمعه ۴ اردیبهشت و ساعت خاتمه ۶ و سی دقیقه ی بعد از ظهر همان روز است.

۱) یک شرکت داروسازی با خرید و تاسیس داروخانه ای در سطح شهر تصمیم به ارتباط مستقیم با مشتری ها نموده است. این اقدام مبتنی بر کدام استراتژی ست؟

یکپارچه ی عمودی رو به پایین

۲) شرکت بیمه ی تکمیلی خصوصی سپهر تعداد نمایندگی های خود را در شهرها ی جنوبی کشور ۱۰ درصد افزایش داده است. این تصمیم کدام نوع استراتژی را مطرح می کند؟

رسوخ در بازار

۳) یک زایشگاه تصمیم به خرید شرکتی کرده که نرم افزار آموزشی پیشگیری های از بیمارهای زنان تولید می کند. این تصمیم گویای کدام استراتژی است؟

تنوع ناهمگون

۴) چه زمانی یک سازمان به استراتژی های تدافعی روی می آورد؟

وقتی در داخل ضعیف و در بیرون سازمان با تهدید رو به رو باشد.

موفق باشید

این مطالب را نیز ببینید!

سیاست‌های تشویقی نظام سلامت ایران برای ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم

داوری فرشته, علی‌محمدزاده خلیل, سجادی حانیه سادات , احسانی چیمه الهام، سیاست‌های تشویقی نظام سلامت ...