خانه / اخبار / بهداشتی درمانی / دستور العمل بی خطرسازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده

دستور العمل بی خطرسازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده

دستورالعمل نحوه تکمیل و ارایه اظهارنامه

بی خطرسازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده

مقدمه بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها “مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری ها و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها ودهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولیدکننده خواهد بود. در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری ها خواهد بود.” با توجه به ماده ۷ قانون مدیریت پسماند و “ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته” بیمارستان ها باید در مبدا تولید پسماندهای عفونی و تیز و برنده را بی خطر نمایند.

دستور العمل نحوه تکمیل و ارایه اظهارنامه بی خطرسازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده

  دانلود فایل : PASMAND OFONI.pdf ( 355KB )

www.behdasht.gov.ir

این مطالب را نیز ببینید!

اولویت بندی شاخص های موثر بر سلامت سالمندی در زنان سالمند ایران با روش AHP

  اولویت‌بندی شاخص‌های مؤثر بر سلامت سالمندی در زنان سالمند ایران با استفاده از روش تحلیل ...