خانه / آموزشی / سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران / قطار تحول سلامت در ایستگاه بهداشت

قطار تحول سلامت در ایستگاه بهداشت

علی‌اکبر سیاری در نشست معاونین بهداشتی و مراسم عملیاتی کردن مراقبت‌های اولیه سلامت در حاشیه شهرها گفت: طرح تحول چند مرحله داردکه امروز مرحله دوم بهداشتی را بررسی می‌کنیم به طوری که ۶ برنامه و ۸ پروژه پیش‌بینی شدته است و امروز ۲ برنامه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

وی ادامه داد: این برنامه برای جمعیت ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در حاشیه شهرها و ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر است که در مجموع ۱۵ میلیون نفر می‌شوند.

سیاری گفت: باید اطمینان پیدا کنیم که مردم در حاشیه شهرها مراقبت‌های اولیه را دریافت می‌کنند به همین دلیل درصدد تکمیل شبکه بهداشتی سلامت هستیم و محور کار ما با کارشناسان مراقبت سلامت است.

به گزارش فارس، معاون بهداشتی وزیر بهداشت گفت: هر کارشناسان مراقبت سلامت ۴ هزار نفر را پوشش می‌دهد، مراقبت‌های اولیه در این صورت ادغام یافته و به صورت فعال ارائه می‌شود و در صورت نیاز با انجام مراقبت‌های فردی بیمار به پزشک ارجاع داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تمام اقدامات انجام شده به صورت رایگان خواهد بود، گفت: خرید خدمت از بخش خصوصی انجام گرفته است و اعتباری را که دولت پیش‌بینی کرده از همان اعتبار ۲۰۲۷ میلیون تومانی برنامه پزشک خانواده شهری است.

سیاری ادامه داد: خدمات عمومی سلامت و مراقبت‌های اولیه سلامت در این بسته خدمتی با ۱۱ بند تعریف شده است، همچنین بسته آموزشی برای آن دیده شده تا مربیان بهورز آموزش‌های لازم را ببینند و آنها را به کارشناسان سلامت منتقل کنند. این آموزش‌ها به صورت آبشاری به کارشناسان سلامت که ماما، پرستار و … هستند داده می‌شود.

وی افزود: آموزش‌های ضمن خدمت باید به آنها داده شود که در قالب ۱۲۰ ساعت آموزش حضوری و ۶۵۰ ساعت غیرحضوری است.

سیاری گفت: انجام و تکمیل شبکه بهداشت با همکاری استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و سایر سازمان‌های مرتبط مانند شهرداری امکان‌پذیر است تا عملکرد تمام بخش‌ها هماهنگ شود.

سیاری تکمیل این شبکه‌های بهداشتی در حاشیه شهرها را در راستای دو برنامه پزشک خانواده عنوان کرد و گفت: این برنامه‌ها یک ساختار و شبکه را تکمیل می‌کنند. همچنین کارگاه سلامت که برای ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر دیده شده ۴ کارشناس مراقبت سلامت در این پایگاه‌ها مستقر می‌شوند.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت افزود: هر ۴ پایگاه تحت نظر یک مرکز سلامت قرار می‌گیرد و جمعیتی که تحت پوشش این مراکز خواهد بود ۳۰ تا ۵۰ هزار نفر است.

وی افزود: در این مراکز پزشکان، کارشناسان تغذیه، سلامت روان، بهداشت محیط و … مستقر می‌شوند تا خدمات جامع را ارائه کنند. در واقع این اقدامات در راستای تقویت شبکه بهداشتی در خارج از شهر و با کمک بخش خصوصی است.

سیاری گفت: در این برنامه اگر مردم در حاشیه شهرها به کارشناسان سلامت مراجعه نکنند ما به خانه‌های آنها می‌رویم. این زیرساخت برنامه پزشک خانواده است و برای هر خانوار یک پرونده ایجاد می‌شود.

وی وجود ۲۵۰۰ کارشناس مراقبت سلامت را جوابگوی نیازهای شبکه دانست و گفت: حاشیه شهرها از آسیب‌های اجتماعی، بیماری‌های واگیر و غیرواگیر رنج می‌برند و برنامه‌ای که داریم این است که به هر ۳ این عوامل پاسخ دهیم البته باید سایر بخش‌ها هم با ما هماهنگ باشند.

این مطالب را نیز ببینید!

برنامه کلاس های دکترا و کارشناسی ارشد دکترخلیل علی محمدزاده در نیمسال اول ۴۰۲ – ۱۴۰۱

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال سمینار سازمان و مدیریت مراکز بهداشتی و درمانی(دکتری تخصصی)، ...