آخرین نوشته ها
خانه / پژوهشی / پروپوزال نویسی / راهنمای نگارش پیش نویس طرح پژوهش در نظام سلامت

راهنمای نگارش پیش نویس طرح پژوهش در نظام سلامت

راهنمای نگارش «پیش نویس طرح پژوهش در نظام سلامت» ویژه ارائه به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
یک طرح تحقیقاتی یا «پیش نویس تکمیل شده یک پیشنهاد طرح تحقیقاتی» که بیشتر با عبارت پرپوزال آن را می شناسیم، چیزی نیست جز یک برنامه مدون کاری برای اجرای یک پروژه. چنین برنامه ای هرچه جامعتر باشد و هرچه کاملتر و عینی تر جوانب مختلف مسئله را در نظر گرفته باشد و به جزئیات توجه کرده باشد، قابل فهم تر و در نتیجه قابل اجرا تر است.
مطابق «آیین نامه برنامه اعطای گرانت به طرح های توسعه و نوآوری در آموزش پزشکی» طرح توسعه در آموزش پزشکی به مجموعه مطالعات، اقدامات و عملیات اجرایی گفته می شود که منجر به توسعه و ارتقای کیفیت آموزش مانند تغییر در مدل ها، استراتژی ها و روش های آموزش و یادگیری، تدوین یا اصلاح برنامه های آموزشی، تدوین یا اصلاح برنامه های ارزشیابی و نظریه پردازی در مورد مبانی و ابزار آموزش پیشرفته یا اجرای روش های جدید و ابداعی در زمینه های مختلف آموزش پزشکی و به طور کلی ارائه راه حل نظری یا عملی برای معضلات آموزشی موجود می شود. در آیین نامه مذکور به محورهای اعطای بودجه تحقیقاتی اشاره شده است ….

برای دریافت فایل الکترونیکی اینجا کلیک فرمایید

http://oldedc.tums.ac.ir

تهیه و تنظیم در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
واحد طرح های توسعه ای مهرماه ۱۳۹۱

این مطالب را نیز ببینید!

مقاله؛ ارتباط هوش اخلاقی و خشم در پرستاران بخش‫های اورژانس

– عسگری ترازوج عابد، علی محمدزاده خلیل*و حجازی شیرین. ارتباط هوش اخلاقی و خشم در پرستاران بخش اورژانس بیمارستان های ...