آخرین نوشته ها
خانه / پژوهشی / تدوین مقاله علمی پژوهشی / چکیده ی مقالات مجله مدیریت بهداشت و درمان

چکیده ی مقالات مجله مدیریت بهداشت و درمان

۱

عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در بیمارستان‌های دولتی ایران

صفحه ۷-۲۳
حسین حسینی فهرجی؛ امیر اشکان نصیری پور؛ پوران رئیسی

۲

وضعیت موجود مدیریت زنجیره دارو در سطح خانه‌های بهداشت شهرستان مسجد سلیمان و تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقای فرآیندهای آن

صفحه ۲۵-۳۳
معصومه باقری کاهکش؛ کتایون جهانگیری؛ کامران حاجی نبی

۳

رابطه جو سازمانی و پاسخگویی در بیمارستان‌های منتخب دولتی، خصوصی و خیریه شهرستان‌های همدان و یزد در سال ۱۳۹۲

صفحه ۳۵-۴۷
حجت اله قرائی؛ محمد امین بهرامی؛ یداله حمیدی؛ لیلی تاپاک؛ روح اله عسکری

۴

رابطه فرهنگ سلامت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

صفحه ۴۹-۵۷
امیر اشکان نصیری پور؛ خلیل علی محمد زاده؛ پوران رئیسی؛ مهرنوش جعفری

۵

بـررسی میزان آشنایی کارکنان بخش مدارک پـزشکی با رایانه و مفاهیم پـایه فناوری اطلاعات در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران

صفحه ۵۹-۶۷
مریم عسگرنژاد؛ جواد زارعی؛ علی محمدی

۶

رابطه سلامت روانی با بروز غدد چربی: نقش واسطه‌ای استرس شغلی، بررسی موضوعی در اپراتورهای قطار شهری تهران

صفحه ۶۹-۷۸
محمد حسین خانی؛ محمد یکه فلاح؛ حسین حاج حسینی

۷

چکیده انگلیسی مقالات این شماره

صفحه ۶-۱۱

مدیریت بهداشت و درمان

مجله مدیریت بهداشت و درمان

ISSN 2008-5346

دوفصلنامه دارای رتبه علمی – پژوهشی (پزشکی) به زبان فارسی – انگلیسی

سال سوم، شماره ۱-۲، تابستان ۱۳۹۰

این مطالب را نیز ببینید!

تأثیر “واقعیت درمانی گروهی” بر سازگاری همسران جانبازان دچار PTSD

تأثیر “واقعیت درمانی گروهی” بر سازگاری همسران جانبازان دچار اختلال تنش پس از سانحه   ...