خانه / آموزشی / برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک / جواب های صحیح آزمون درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

جواب های صحیح آزمون درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

۱) رابطه ی برنامه و بودجه ی استراتژیک را چگونه بیان می کنید؟

در ابتدای کار برنامه ی استراتژیک، تنظیم بودجه را کار می اندازد  و سرانجام  در مرحله ی اجرا، بودجه برنامه را جلو می برد.

۲) درارزیابی برنامه استراتژیک، شاخص  بیان نتیجه ی بلند مدت کدام است؟ شاخص اثربخشی رسالت وقتی کاربر نهایی معلوم نیست، چیست؟

هر دو بازده یا (Outcome)

۳) مسئولیت تدوین سنجش برنامه ی استراتژیک  در سازمان با کیست؟

رهبری ارشد

۴) تامین نیروی انسانی و ایجاد انگیزه در برنامه ریزی استراتژیک مطرح است و یا مدیریت استراتژیک و یا هر دو؟ استدلال کنید؟

مدیریت استراتژیک. چون هر دو در برگیرنده ی اجرا می باشند.

۵) مشخص کنید، کدام سیاست کلی، سیاست، استراتژی، هدف کمی و شاخص کلان است؟

الف) کاهش آلاینده های فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک در استان های بزرگ به میزان سالیانه ۱۰ درصد

هدف کمی

ب) میزان آلاینده های خطرناک آب، هوا، خاک  و …

شاخص کلان

ج) کاهش آلودگی هوای کشور

سیاست کلی

د) توانمند سازی مردم برای حفظ و ارتقای سلامت خود و محیط

 استراتژی

ه) کنترل و پیشگیری از آلودگی های محیطی از طریق آموزش و رسانه ها

سیاست،

توجه مهم :

پس از مشاهده ی جواب ها، لطفا در باره ی نحوه تدریس و مباحث کلاس، نظرات خود را در این پست اعلام فرمایید.

این مطالب را نیز ببینید!

او خواهد آمد!

یادداشت های روزانه(۹۱) او خواهد آمد! السلام علیک یا ابا صالح المهدی(عج) نیمه شعبان سالروز ...