خانه / پژوهشی / تدوین مقاله علمی پژوهشی / دلایل رد چکیده ی مقاله در ژورنال ها + لیست مجلات ISI

دلایل رد چکیده ی مقاله در ژورنال ها + لیست مجلات ISI

۱) ابهام در موضوع مقاله و وجود تعداد زیاد مقالات مشابه پیشین

۲) عدم تبیین زمینه اصلی تحقیق

۳) نمونه گیری نامناسب

۴) عدم رعایت اصول مقاله نویسی مورد نظر نشریه

۵) عدم ذکر صحیح ارقام آماری

۶) فقدان بحث و پرداختن به نتایج

۷) چکیده های خیلی کوتاه و خیلی زیاد

۸) بی دقتی در تهیه متن (غلط تایپی ، اشتباهات متن)

۹) عدم ارتباط موضوع مقاله با رویکرد نشریه

لیست مجلات ISI

http://science.thomsonreuters.com/mjl/

این مطالب را نیز ببینید!

مقالات مستخرج از پایان نامه پراستناد

The effect of group reality therapy on the coping of spouses of veterans with post-traumatic ...